Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DEKLARACJA DLA DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA


0x08 graphic

DEKLARACJA

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego*

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna (niepotrzebne skreślić)

................................................................................................................
w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2023/2024.

Data urodzenia dziecka:

Miejsce urodzenia:

(wpisać drukowanymi literami)

Adres zamieszkania dziecka

miejscowość : ……………..……….…… kod: …………..…………… poczta: …………………..………………

ulica i nr domu/mieszkania : ………………………..………….……….…………………

Dane matki/opiekuna prawnego

Dane ojca/opiekuna prawnego

Imię:

.................................

Nazwisko:

..................................................

Imię:

.................................

Nazwisko:

..................................................

Telefon:

Telefon:

e-mail:

e-mail:

Adres zamieszkania rodziców (wpisujemy, jeżeli jest inny niż dziecka)

miejscowość : ……………………… ulica i nr domu/mieszkania : ………………………..……………………

kod: …………..……………………poczta: …………………..………………

Wypełniają rodzice dzieci z rocznika 2017

Szkołą rejonową dla dziecka jest ...................................................................................................

(nazwa szkoły podstawowej i adres szkoły)

………………………………………………………………………………………………………………………………

Deklaruję czas pobytu dziecka i korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zawarte we „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z późniejszymi zmianami.

…….…………….….., dnia ………………………… ………………………………………

podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…….………….….….., dnia ………………………… ………………………………………

podpis rodzica/ opiekuna prawnego

*Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

Potwierdzenie wpływu Wniosku:

Data: ……...-……....-.............r.

............................

podpis przyjmującego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Bichta 12-01-2023 08:34:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Bichta 12-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Helena Bichta 12-01-2023 08:34:30